God rådgivning er alfa og omega. Mandrup Arkitekt | Ingeniør er bygherrens rådgiver. Vi følger projektet fra start til slut og fører med kritiske øjne tilsyn undervejs i opførelsen. Under hele byggefasen rådgiver og vejleder vi bygherren, så eventuelle fejl opdages i tide så tidsplanen kan holdes.

En god rådgivning i byggefasen er alfa og omega. Det er bygherrens garanti for korrekt udført arbejde, og samtidig en sikkerhed for entreprenøren i forhold til at eventuelle fejl og mangler opdages i tide og før huset står færdigt. Jo før desto bedre!

Vi har kun den interesse, at projektet forløber godt og i bygherrens bedste interesse. Du kan derfor forvente en fuldstændig uvildig rådgivning fra Mandrup Arkitekt | Ingeniør.

Idéen er det første afsæt i et byggeprojekt. Og de vigtigste beslutninger træffes ofte tidligt, hvor man ved mindst. Derfor vil vi gerne være med fra begyndelsen. I opstartsfase hjælper vi med at få alle brikker på plads, og minimerer ethvert tvivlsspørgsmål. Vi følger projektet tæt og sørger for at gribe ind hvor det er nødvendigt. Slutteligt er vi med til at sikre at projektet afleveres i henhold til aftale.

Vores arbejdsområder

  • Projektgennemgang
  • Økonomistyring
  • Byggeregnskaber
  • Tidsplaner
  • Gennemgang af tilbud
  • Indhentning af tilbud
  • Afleveringsforretninger
  • Tilsyn

Rådgivning

AB18

Rådgivning