Asmild Mark 80

Asmild Mark 80

Vores arbejdsopgave

Opførelse af nyt enfamilliehus.

Vores rolle

Visualisering af bygning, for valg af materialer og bekræftelse af huset udseende.

Asmild Mark 62

Asmild Mark 62

Vores arbejdsopgave

Opførelse af nyt enfamilliehus.

Vores rolle

Dispositionsforslag og visualisering. Indhentning af tilbud på opførelse. Indhentning af byggetilladelse, og tegningsmateriale. Energiberegning og statiske beregninger.

Rindsholmvej 98

Rindsholmvej 98

Vores arbejdsopgave

Opførelse af nyt stuehus samt garagebygning.

Vores rolle

Indhentning af landzonetilladelse og byggetilladelse, visualisering og tegningsmateriale. Energiberegning og statiske beregninger.