Rindsholmvej 98

Vores arbejdsopgave

Opførelse af nyt stuehus samt garagebygning.

Vores rolle

Indhentning af landzonetilladelse og byggetilladelse, visualisering og tegningsmateriale. Energiberegning og statiske beregninger.