PCB i byggeaffald

Nu skal der styr på skadelig PCB i byggeaffald

Kilde: mst.dk

Miljøstyrelsen indfører nu en grænse for indhold af PCB i byggeaffald, så affaldet kan bruges igen uden risiko for utilsigtet spredning af stoffet i miljøet.

Stoffet PCB kan skade mennesker og miljø, og blev forbudt at bruge i byggematerialer allerede i 1970’erne. Men stoffet findes stadig i bygninger, der er opført eller renoveret i perioden 1950-77, hvor det var tilladt at bruge PCB. Det kan give problemer, når bygningerne rives ned og materialerne skal bruges på ny.

– For at kunne udbrede den cirkulære økonom er det en forudsætning, at der kommer styr på skadelige stoffer som f.eks. PCB i byggeaffald, så det kan bruges igen. Fastsættelse af en grænseværdi vil mindske spredningen af PCB i miljøet, hjælpe kommunerne i deres arbejde med at vurdere, hvornår at byggeaffald er rent nok og skabe mere ens vilkår for byggebranchen på tværs af landet, siger kontorchef i Miljøstyrelsen Camilla Bjerre Søndergaard.
Branchen bakker op

Byggebranchen er positivt stemt overfor fastsættelsen af en grænseværdi for PCB i byggeaffald. Branchen ser det som et positivt skridt på vejen mod at øge kvaliteten i genanvendelse af bygge-og anlægsaffald og sikre, at farlige stoffer som PCB ikke bliver spredt til miljøet

– Dansk Byggeri er meget tilfreds med, at der bliver meldt en grænseværdi ud på PCB, og vi ser det som et første skridt på vejen mod at få løst problemet med spredning af problematiske stoffer gennem bygge- og anlægsaffaldet. Den nye grænseværdi løser imidlertid ikke alt, og vi ser frem til et samarbejde med Miljøstyrelsen om fastsættelse af grænseværdier for øvrige forurenende stoffer, en forenkling og entydighed af reglerne og en nedre grænseværdi for, hvad der er rent, siger Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri.

Fastsættelsen af en grænseværdi for PCB i bygge- og anlægsaffald, der kan bruges igen, er et af initiativerne i ”Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger – indeklima, arbejdsmiljø og affald”.