PCB

Danskerne bliver syge af PCB i boliger

PCB er kræftfremkaldende og skadeligt for immunforsvaret. I dag afgiver omkring 63.000 danske boliger stadig PCB-dampe, som udgør en risiko for mennesker og miljø. Det svarer til, at der i hver 10. bolig i Danmark findes giftige PCB-dampe i luften.

Verdenssundhedsorganisationen har for nyligt besluttet, at PCB skal anerkendes som værende kræftfremkaldende. Stoffet kan medføre en lang række skadelige effekter. Man er især bekymret for den påvirkning, PCB har på immunsystemet og på hjernens udvikling.

I dag afgiver omkring 63.000 danske boliger stadig PCB-dampe, som udgør en risiko for mennesker og miljø. Det svarer til, at der i hver 10. bolig i Danmark findes giftige dampe af PCB i luften.

PCB blev især anvendt i byggematerialer i perioden 1950-1977, hvorefter det blev forbudt i Danmark.

Stoffet kan blandt andet findes i elastiske fuger, maling og kantforseglingsmaterialer ved termoruder.

PCB har mange skadelige effekter

Verdenssundhedsorganisationen har for nyligt besluttet, at PCB skal anerkendes som værende kræftfremkaldende. Stoffet kan medføre en lang række skadelige effekter. Man er især bekymret for den påvirkning, PCB har på immunsystemet og på hjernens udvikling. Derudover er man også bekymret for de kræftfremkaldende og hormonforstyrrende effekter, som stoffet har. Alle disse skadelige effekter betragtes som værende alvorlige, og de fremkommer selv ved lave koncentrationer af stoffet.

Det er endnu ikke blevet videnskabeligt bevist, at stoffet er skadeligt for indeklimaet, men der kan spores PCB i blodet hos folk, som har boet i PCB-holdige boliger.

PCB dampe i vores boliger

I et rum hvor der findes PCB, kan der være op mod et halv kilo PCB i byggematerialerne. Hvis PCB’en ikke fjernes ved korrekt miljøsanering, vil det tage omkring 44 år at ventilere blot et gram ud.

Hvis PCB findes i en overflade i hjemmet, er det blevet belyst at det også forurener de resterende overflader i hjemmet. Derfor vil det tøj, som personer fra PCB-holdige boliger bærer også indeholde stoffet.

På offentlige institutioner og i almene boligforeninger landet over, er der godt gang i udsorteringen af stoffet, men ingen har overblik over omfanget af stoffet i den private boligmasse. Til trods for at op mod 60.000 huse har problematisk meget PCB i indeklimaet, har myndighederne ikke haft fokus på den del af boliger, som tilhører private boligejere.

Der er desværre mange mennesker, som mangler viden om PCB og de uheldige konsekvenser, som PCB kan have for mennesker og miljø. Det er en omfattende proces at fjerne PCB fra sit hus, men spørgsmålet er, om man har råd til at lade være?

FAKTA OM PCB:

PCB er bioakkumulerebart dvs. at stoffet ophobes i fødekæden og ender derfor også i den føde, som mennesker indtager – fx i fisk øverst i fødekæden. Derfor er det vigtigt at begrænse udledningen af PCB til miljøet.